CEBUANO VERSION OF CHURCH VICTORIOUS AND CORONA VIRUS: SIMBAHAN NGA MADAUGON UG ANG CORONA VIRUS:

SIMBAHAN NGA MADAUGON UG ANG CORONA VIRUS: ANG MAGGAMIT NGA MGA PAGTULON-AN SA BIBLIA ALANG SA MGA SIMBAHAN SA PCEC SA ATONG PAGSABOT SA COVID-19 KARON Ang pagsugod sa corona … Continue reading CEBUANO VERSION OF CHURCH VICTORIOUS AND CORONA VIRUS: SIMBAHAN NGA MADAUGON UG ANG CORONA VIRUS:

PCEC Position on the Comprehensive Anti-Discrimination Bills (CADBs)

PCEC Position on the Comprehensive Anti-Discrimination Bills (CADBs) For Submission to The Committee on Human Rights of the House of Representatives March 10, 2020 Introduction We, the Philippine Council of … Continue reading PCEC Position on the Comprehensive Anti-Discrimination Bills (CADBs)

PCEC Statement on the Outbreak of the Coronavirus Disease in 2019 (COVID-19)

PCEC Statement on the Outbreak of the Coronavirus Disease in 2019 (COVID-19) We, the Philippine Council of Evangelical Churches (PCEC), as disciples of our Lord and Savior Jesus Christ, seek … Continue reading PCEC Statement on the Outbreak of the Coronavirus Disease in 2019 (COVID-19)