CEBUANO VERSION OF CHURCH VICTORIOUS AND CORONA VIRUS: SIMBAHAN NGA MADAUGON UG ANG CORONA VIRUS:

SIMBAHAN NGA MADAUGON UG ANG CORONA VIRUS: ANG MAGGAMIT NGA MGA PAGTULON-AN SA BIBLIA ALANG SA MGA SIMBAHAN SA PCEC SA ATONG PAGSABOT SA COVID-19 KARON Ang pagsugod sa corona … Continue reading CEBUANO VERSION OF CHURCH VICTORIOUS AND CORONA VIRUS: SIMBAHAN NGA MADAUGON UG ANG CORONA VIRUS:

AS WE GATHER FOR NATIONWIDE PRAYER FOR COVID-19 ON SUNDAY, MARCH 15,2020 TO: CHURCHES, SMALL GROUPS AND HOME GATHERINGS

AS WE GATHER FOR NATIONWIDE PRAYER FOR COVID-19 ON SUNDAY, MARCH 15,2020 TO: CHURCHES, SMALL GROUPS AND HOME GATHERINGS Prayer guide for all home gatherings and small groups in Social … Continue reading AS WE GATHER FOR NATIONWIDE PRAYER FOR COVID-19 ON SUNDAY, MARCH 15,2020 TO: CHURCHES, SMALL GROUPS AND HOME GATHERINGS

PCEC Position on the Comprehensive Anti-Discrimination Bills (CADBs)

PCEC Position on the Comprehensive Anti-Discrimination Bills (CADBs) For Submission to The Committee on Human Rights of the House of Representatives March 10, 2020 Introduction We, the Philippine Council of … Continue reading PCEC Position on the Comprehensive Anti-Discrimination Bills (CADBs)